© 2018 Koperasi AHM. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 13:16, ESV: "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 7 We also provide more translator online here. ESV Archaeology Study Bible (TruTone Imitation Leather, Brown) Retail: $79.99. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. From friends to marriage partners, Hebrews shows us what is really important. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. We provide Filipino to English Translation. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 6 Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 1 Votes, Hebrews 13:2 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Kabanata 13 . document.write(sStoryLink0 + ", "); Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … 16 translation in English-Tagalog dictionary. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. The first of these is love for fellow believers (John 13… a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. LetG3306 brotherly loveG5360 continueG3306. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 6 Votes, Hebrews 13:12 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. All Rights Reserved. Nor is that all: there must be also the further sacrifice of a beneficent and generous life; for with such sacrifices—‘well-doing’ and fellowship in love, in service, and in gifts—God is well pleased. 54th Street Ranch Dressing Recipe, Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer … Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Hebrews 13:15 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. 18 The Gallows and the Gift of Life Palm Sunday. Hebrews 13:16 Context. Hebrews 13:16-18 New International Version (NIV). Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Hebrews 13:7. Mar 27, 1988. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Hebrews . Bible Gateway Recommends. Isaiah 9:6. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:1 "Let brotherly love continue." Hebrews 13:15 Hebrews 13 Hebrews 13:17 In Context Parallel Compare The Sacrifice of Praise. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Hebrews 13. Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce, Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Your email address will not be published. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. They confessed that they were strangers and foreigners on the earth, 14 for people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating.

Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … Selamat datang di Web Portal Koperasi PT. (NASB: Lockman)Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. labinlima 15: fifteen. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Dukungan kami tersedia untuk membantu Anda 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Siya nawa. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 13. (translation: Tagalog: Ang … Our Price: $24.99 Save: $55.00 (69%) Buy Now. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Read full chapter kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo.