با انتخاب پرده مناسب پنجره ها را چشمگير كنيد

پرده يكي از مهمترين بخش هاي دكوراسيون منزل است و انتخاب صحيح نوع پارچه، طرح و رنگ پرده ها از اهميت زيادي برخوردار است. يك پرده مناسب مي تواند تاثير بسيار زيادي بر زيباتر به نظر رسيدن خانه داشته باشد.

قبل از انتخاب نوع پرده بايد كاربرد آن را مشخص كنيد. بعضي از پرده ها فقط جنبه تزئيني دارند و بعضي ديگر براي كم كردن شدت تابش نور خورشيد يا جلوگيري از نفوذ هواي بيرون از درزهاي پنجره به كار مي روند. پرده هاي ضخيم تر هم براي پنجره هايي مناسب هستند كه نمي خواهيد از بيرون ديد داشته باشند.

پرده ها و به طور كلي پوشش هاي پنجره به دو گروه تقسيم مي شوند. يك گروه از آنها كركره ها هستندكه طرح و انواع بسيار گوناگوني دارند. كاربرد اصلي كركره ها تنظيم ميزان نور تابيده شده به درون اتاق است. نوع ديگري از پرده هاي كركره اي به گونه اي هستندكه به سمت بالاجمع مي شوند. اين پرده ها معمولاً براي اتاق خواب ها مناسب تر هستند.

نوع ديگري از پوشش هاي پنجره، پرده هاي پارچه اي هستند كه با انواع والان و گوشواره تزئين مي شوند. بسياري از افراد از پارچه هايي با رنگ هاي بسيار روشن و طرح هاي ساده براي پرده ها استفاده مي كنند. اين گونه پرده ها معمولاً در كنار همه انواع رنگ ها و طرح هاي مبلمان زيبا به نظر مي آيند.

اما استفاده از رنگ هاي تندتر و طرح هاي شلوغ مي تواند به پنجره ها زيبايي و جذابيت خاص بدهد تا جايي كه هر فرد بعد از ورود به اتاق، نگاهش به سمت پنجره ها معطوف مي شود. اگر مدل پرده تان به گونه اي است كه بايد از دونوع پارچه استفاده كنيد، بهتر است رنگ هاي متضاد را براي آنها انتخاب كنيد. اگر پنجره ها عرض كمي دارند، مي توانيد نقص آنها را با انتخاب پرده مناسب از بين ببريد.

براي اين كار بايد از دولايه پرده استفاده كنيد. پرده زيري را از جنس نازك تر و به اندازه پنجره انتخاب كنيد و پرده رويي را به گونه اي نصب كنيد كه در كناره هاي پنجره و به صورت گوشواره جمع شود اما با انتخاب ريل بزرگتر از اندازه پنجره، پرده رويي را روي ديوارهاي كناره پنجره جمع كنيد. به اين صورت نه تنها هيچ بخشي از پنجره با پرده رويي پوشانده نمي شود، بلكه پنجره عريض تر نيز به نظر مي آيد.
 
سان وی ارائه کننده پرده کرکره ، پرده های پارچه و پرده طرح پارچه .