گالری پرده بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو

پرده  بیمارستانی - آنتی باکتریال و نانو  بیشتر در محیط های درمانگاه ها ، بیمارستان ها ، کلینیک ها پزشکی ، کلینیک های دامپزشکی  و سایر مراکز خدمات درمانی استفاده میشود . پرده آنتی باکتریال یا پرده بیمارستانی بعنوان جدا کننده بین تخت بیماران یا تخت معاینه بیمار و همچنین کلیه قسمتهای درمانی که نیاز به جدا کننده بخش دارند استفاده می گردد.

 

برای اطلاعات بیشتر از این محصول به قسمت پرده های بیمارستانی مراجعه نمایید.

گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو
گالری پرده  بیمارستانی - پرده آنتی باکتریال و نانو