انواع مدل ساخت کرکره چوبی

درکرکره چوبی 50 میل با نوار قیطانی بدلیل اینکه نوار روی پرده باریک میباشد اسلت های کرکره چوب بهتر به چشم میاید  و بافت طبیعی کرکره چوب جلب توجه میکند